whatsapp
telegram
share

اسپری برف شادی فروزن ۳۸۴۰۰۲۰۰۲

  • قیمت خرید ۳۰,۰۰۰ تومان

برف شادی نورآرا

یکی از لوازم تزئینی تولد که در جشن های ما نقش زیادی دارد برف شادی است. امروزه برف های شادی  تنوع طرح زیادی دارند و شما می توانید طبق تم خود آن هارا انتخاب کنید.
در هنگام استفاده از برف شادی
از اسپری آن به سمت چشم ها و مواد خوراکی خودداری کنید.
در دمای کمتر از 50 درجه نگهداری کنید.
دور از دسترس کودکان قرار دهید.
از انداختن بطری خالی داخل آتش خودداری کنید.
دور از اشیاء تیز و حساس نگهداری کنید.
خیر
بله