ریسه پرده گیره
+ -4 دسته‌بندی دیگر
آویزهای تزئینی
خیر
بله